TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024

Notes legals

L' Ajuntament Sant Hilari Sacalm, amb domicili Carrer Rectoria, 17, 17403, Sant Hilari Sacalm, és titular de la pàgina web trailguilleries.cat

Notes legals i condicions d’ús

 

Les condicions d’ús, tenen la finalitat de facilitar a l’usuari informació relativa a Ajuntament Sant Hilari Sacalm, les seves activitats i productes, notícies publicades, i les seves diferents àrees de negoci.

trailguilleries.cat té caràcter informatiu.

 

Tant la navegació com l’accés a la informació publicada a trailguilleries.cat suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna d’aquestes condicions:

 

Ajuntament Sant Hilari Sacalm  podrà denegar l’accés al web als usuaris que facin un mal ús dels continguts.

 

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, com també de la informació continguda.

 

L’usuari té l’obligació a l’ús exclusiu del web, i de tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesives dels drets legítims de Ajuntament Sant Hilari Sacalm o d’un tercer i/o que puguin causar danys o perjudicis de manera directa o indirecta.

 

 

Continguts i copyright

 

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquest web, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, com també el seu disseny gràfic, codis font i qualsevol altre material són titularitat de Ajuntament Sant Hilari Sacalm o de tercers que ens han autoritzat a utilitzar-los.

 

L’usuari es compromet a abstenir-se de: reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts. En aquest sentit, l’usuari no podrà suprimir, manipular ni alterar de cap altra manera el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Ajuntament Sant Hilari Sacalm.

 

L’usuari es compromet, a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol tipus de material propietat d’aquest web, com també a abstenir-se de realitzar actes que:

 

  • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei.
  • Constitueixin, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial o vulnerin les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
  • Incorporin virus que puguin danyar o impedir el funcionament normal del web.

 

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Ajuntament Sant Hilari Sacalm pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions.

 

 

 

Exoneració de responsabilitat de Ajuntament Sant Hilari Sacalm

 

Ajuntament Sant Hilari Sacalm no assumirà cap responsabilitat:

 

  • Per la utilització que els usuaris puguin fer dels materials d’aquest web, i/o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del web o de tercers.
  • Pels danys i perjudicis als usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts. En general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o la instrumentació dels elements tècnics que el web faciliti a l’usuari.

 

Ajuntament Sant Hilari Sacalm no garanteix:

 

  • Que l’accés al web, i/o als webs d’enllaç sigui ininterromput o doni error.
  • Que el contingut al qual accedeixin els usuaris a través del web, no contingui cap error o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema.

 

 

La informació continguda en el web ha de ser considerada pels usuaris com a divulgativa i orientadora, tant en relació amb la seva finalitat com als seus efectes.

 

 

Política de Privacitat: protecció de dades personals

 

Els usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar-ne el contingut de bona fe.

 

En compliment d’allò que estableix la normativa de protecció de dades en vigor, com també el reglament Europeu de protecció de dades, li fem saber que les dades de caràcter personal incorporades per a l’emplenament de qualsevol formulari existent en aquest web, seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers propietat de Ajuntament Sant Hilari Sacalm per a la seva gestió i per donar-hi resposta, com també per a la gestió comercial que els vinculi.

 

Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Ajuntament Sant Hilari Sacalm ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels usuaris i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’extracció de les mateixes.

 

En qualsevol moment i segons estableix la normativa en vigor i l’RGPD, els usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat i oposició de les seves dades personals i revocar el consentiment per a les comunicacions comercials.

 

 

Utilització de cookies

 

Per a la utilització d’aquest web, és necessari l’ús de cookies i petits fitxers de dades. Les galetes s’utilitzen amb la finalitat de millorar el servei prestat per Ajuntament Sant Hilari Sacalm i són acceptades per l’usuari en el moment d’accedir al web. En cap cas no s’emmagatzemarà cap tipus d’informació personal relativa als usuaris i tota la informació obtinguda serà anònima.

 

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Ajuntament Sant Hilari Sacalm té tots els drets sobre el contingut, el disseny, el codi font del web, fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web.

 

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial del web, ni de cap dels seus continguts, sense el permís Ajuntament Sant Hilari Sacalm

 

Guia d’ús segur:

 

No utilitzi enllaços incorporats en missatges de correu electrònic o pàgines web de tercers per accedir a aquest web. Periòdicament es detecten trameses de correus massius indiscriminats, des d’adreces electròniques falses, amb l’únic objectiu d’aconseguir informació confidencial dels usuaris. Aquesta tècnica es coneix amb el nom de “PHISHING”. Ajuntament Sant Hilari Sacalm declina qualsevol responsabilitat aliena a aquest respecte.